Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

20.11.08

Cám ơn bạn bè

(tặng tác giả Vượt Dốc)
Em ở nơi này anh biết không
Bốn mùa em sợ mỗi mùa đông
Hận ai chia cách và ly biệt
Gió bấc về qua lạnh cả lòng !
TTK (Houston)
I am here, do you know?
Four seasons I fear most the winter
Hatred someone who separates and separates
Northern wind back makes all my heart cold.

RGC 21-11-2008 (96.0)
Tín Hữu Chu

Không có nhận xét nào: