Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

10.8.09

Về Thăm (1)


Tháng Giêng ta trở về thăm Mẹ
mẹ ở đầu sông hay cuối sông ?
dòng suối năm xưa lòng đã cạn
mẹ giờ chỉ một nấm mồ nông

Trăng vẫn nghiêng soi trên bến nhỏ
đường xưa lặng lẽ bóng ngô đồng
nén nhang sáng rỡ trong đêm gió
sương nhẹ phà thêm chút lạnh lùng

nước mắt tưởng khô từ độ ấy
ta chừ ngồi khóc với hư không
Mẹ ơi như dấu đời mê mải
con vẫn đầy vơi một tấc lòng

ta khấn cùng Người trong nấm mộ
ngọn đèn xưa cạn những đêm chong
gian truân nào lớn hơn chờ đợi
có đớn đau nào hơn nỗi mong
khi biết mẹ buồn, đời đã lỗi
tháng Giêng ta xót nỗi vô cùng .

mạc phương đình

Không có nhận xét nào: