Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

9.3.11

Em VềCòn đây một đoá ngâu vàng
anh xin dành lại tặng nàng..làm quen

sông Hương xanh mắt em hiền

trăng soi thôn Vỹ chút phiền muộn xưa
nón em nghiêng tuổi qua mùa
Kim Long vẳng tiếng gà trưa dỗ dành
em về Bến Ngự đường quanh
dốc Nam Giao ngỡ lối mình bâng khuâng
dẫu tay chưa vẫy một lần
vẫn nghe thao thức nhịp chân em về ...

mạc phương đình

Không có nhận xét nào: