Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

1.12.11

Tìm Trầm


Em vô rừng dó tìm trầm
ta vô tìm một chỗ nằm bên em
dó cằn vắt nhựa từng đêm
đau ngàn trăn trở mới nên hạt trầm
lá rừng rụng xuống trăm năm
đủ cho ấm lạnh nẩy mầm cô đơn
gối thêm chi nỗi giận hờn
cho xuân già cỗi giữa cơn sóng buồn
chỗ nằm ấm lửa mùa xuân
tìm em tặng nốt hương trầm thuở xưa

mạc phương đình

Không có nhận xét nào: