Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

15.5.14

BUỔI GIẢ TỪmùa Hè gõ cửa đêm chưa tắt
dòng nắng về soi khung cửa xanh
chợt tiếng chìm nào khua lạnh ngắt
nghe xưa trầm động khúc ru tình

em bỏ ngày Xuân theo với Hạ
nghiêng che mờ mịt dấu buồn thơ
đường tình ai biết trời phương lạ
quay gót sầu giăng nỗi bất ngờ

ta bước ngang sông cầu đã gảy
đò qua mê muội bến trăng đầy
em ơi mây nước ngàn năm chảy
câu hỏi đành trôi theo nước mây

nắng Hạ còn vàng trong nhật ký
ai về ngơ ngác gọi ngày Thu
những đêm dỗ giấc đời vô vị
nghe đắng lòng nhau bước giả từ


mạc phương đình