Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

2.12.13

Dòng Thơ Tiễn Bạn


*Tặng anh Lam Điền Nguyên Thử


điếng nghe tin bạn đã ra đi
lặng xuống mùa thu nỗi cấp kỳ
phôn gọi tuần rồi câu chuyện cũ
giọng cười rổn rảng dấu tư duy

mới hai năm trước bạn sang chơi
nhắc nhớ năm xưa thuở khóc cười
luống đậu vồng khoai kinh tế mới
hát ô sau trước lại xa người

bạn ở miền đông, ta miền tây
rủ nhau bỏ xứ mò sang đây
cùng chung nước Mỹ mà xa lắc
chén rượu chờ nhau một bữa say

lần đưa bạn viếng núi Kim Sơn
thắp nén nhang xưa tiễn nỗi buồn
khấn nguyện quê nhà qua cảnh khổ
mai cùng về dựng lại quê hương

ước vọng chưa thành, nay đã xa
mở hình ra ngó, tưởng hôm qua
thời gian như gió vừa qua cửa
gửi mấy dòng thơ, tiễn bạn ... già !

mạc phương đình

Không có nhận xét nào: